Belangstellenden kunnen een korte motivatie en een CV opsturen naar Chantal Geusgens (tvnp@uitgeverijboom.nl).