Het nummer opent met een artikel van Joris A. Elshout, Douwe P. Bergsma en Albert V. van den Berg over revalidatie voor hemianopsie. De meest voorkomende oorzaak van het ontstaan van hemianopsie, ofwel halfzijdige cerebrale blindheid, is een CVA. Het ontbreken van informatie in delen van het gezichtsveld kan grote gevolgen hebben voor activiteiten in het dagelijks leven. Afhankelijk van de locatie, grootte en ernst van de gezichtsvelduitval kunnen er bijvoorbeeld problemen ontstaan met lezen, computergebruik, tv-kijken, en het vermijden van botsingen met mensen en/of objecten. Momenteel wordt voor revalidatie doorgaans visuele scanningstraining aangeboden in de meeste klinieken. In dit artikel gaan de auteurs dieper in op een andere veelbelovende revalidatiemethode: de visuele restitutietraining.

Het tweede artikel is getiteld 'Het menselijk connectoom: Van lokalisatie naar integratie' van Yael D. Reijmer. Met geavanceerde beeldvormingstechnieken kunnen we tegenwoordig het hersennetwerk in kaart brengen. Vervolgens  kunnen we met wiskundige modellen beschrijven hoe efficiënt informatie tussen gebieden kan worden uitgewisseld. Deze benadering biedt nieuwe mogelijkheden om de relatie tussen neuropathologie en hersenfunctie te bestuderen. Als bepaalde verbindingen zijn beschadigd, wat voor consequenties heeft dat dan voor de samenwerking tussen hersengebieden? Wat betekent een verstoorde samenwerking tussen hersengebieden voor het cognitief functioneren? Met behulp van netwerkanalyse proberen wetenschappers antwoord te geven op deze vragen met als doel aanknopingspunten te vinden voor het verbeteren van de diagnose en behandeling van hersenziektes. Zie ook het gratis artikel.
In het derde artikel, van Renate M. van de Ven en collega's wordt een computergestuurde flexibiliteittraining na een beroerte besproken.Via een gerandomiseerde studie achterhaalden zij de werkzaamheid van dergelijke trainingen. Conclusie is dat de interventiegroep niet meer verbeterde dan de groep met de controletraining of de wachtlijstgroep. Er werd dus geen evidentie gevonden van effecten van deze computertraining op het cognitief functioneren.
In Casuïstiek allereerst een N=1-studie over het effect van Visual Thinking Strategies op visueel neglect, kritisch denken en associatieve gedachteprocessen bij niet-aangeboren hersenletsel van de hand van Aishah Snoek, Sieberen van der Werf en René ter Horst. Daarna volgt een artikel van Han Diesfeldt over een verborgen taalstoornis bij de gedragsvariant van frontotemporale dementie.
Paul Eling schrijft in Klassiekers over Flourens en de lokalisatie van functie. 
Tot slot een tweetal boekbesprekingen en een repliek van Paul Eling op het stuk van Anke Bouma en Ben Schmand in het vorige nummer van TvN.