• Esther van den Berg en collega's voerden een meta-analyse uit van onderzoeken naar sociale cognitie bij gedragsvariant frontotemporale dementie.
  • Karin ter Braak en collega's schrijven over dynamische diagnostiek bij meertalige kinderen met problemen in de spraak-/taalontwikkeling.
  • In de rubriek Casuïstiek twee bijdragen. Pieter Molleman en Christien Schilder beschrijven een casus van prikkelbaar gedrag, vermoeidheid en slaapproblematiek na commotio cerebri.
  • Aafra Ter Horst en Marleen Gerritsen behandelen een casus over een progressieve stoornis in semantisch persoonsgeheugen.
  • Linda Wever-Buirma en collega's bespreken de diagnostische waarde van de kloktekening als screeningsinstrument voor dementie aan de hand van een onderzoek in geheugenpoli's. Zie ook het gratis artikel.
  • Lieke Voncken en collega's beschrijven de nieuwe Nederlandstalige normen van de Ekman 60 Faces Test (EFT), onderdeel van de FEEST.
  • Paul Eling doet uit de doeken hoe de hippocampus zijn naam kreeg.
  • Tot slot bespreken Martine Wilbers en Meinte Vollema diverse publicaties.