Willeke J. Kruithof en collega's doen verslag van een onderzoek naar de terugkeer naar werk na een mild tot matig ernstig CVA. In deze studie (n = 121) werd terugkeer naar werk en werktevredenheid een jaar na het CVA in kaart gebracht. Daarnaast zijn mogelijk voorspellende factoren (CVA-gerelateerde en [neuro]psychologische variabelen gemeten twee maanden na het CVA) bepaald.

Joke Spikman schetst in haar oratie Zelfregulatie en adaptatie: Over de prefrontale cortex en hersenschade de focus van haar onderzoek en de verschillende aspecten die daarbij aan de orde komen. Zie ook het gratis artikel.

Antonia F. ten Brink en collega's gaan in hun artikel in op de diagnostiek van neglect. Neglect komt vaak voor na een beroerte en interfereert met het dagelijks leven. Betrouwbare diagnostiek van neglect is daarom van belang. Meestal worden hiervoor pen-en-papiertaken gebruikt. Omdat pen-en-papiertaken nadelen hebben, is het zaak om te blijven zoeken naar betere, gevoeliger en/of ecologisch valide tests om neglect te objectiveren. Gebruikmaken van (het uitlokken van) neglectgedrag tijdens het uitvoeren van dynamischer opdrachten die aansluiten bij activiteiten in het dagelijks leven (ADL) zou een goede stap kunnen zijn. Hoe dat kan, wordt in het artikel uitgelegd.

Willem S. Eikelboom en collega's schetsen in de rubriek Instrumentarium de stand van zaken rond de Nederlandse bewerking van de Sydney Language Battery (SYDBAT-NL).

Caroline van Heugten, Dirk Bertens en Joke Spikman introduceren de herziening van de Richtlijn neuropschologische revalidatie.

Verder als gebruikelijk de rubrieken Klassiekers, Boeksprekingen en Boeksignaleringen. Het nummer sluit af met een verslag van de uitreiking van de Betto Deelmanprijs aan Luciano Fasotti.