Inhoud

 

Artikelen

Nienke Bouw, Hanna Swaab & Sophie van Rijn

De vroege sociaalcognitieve ontwikkeling van kinderen met een extra X- of Y-chromosoom

 

Nairobi Vlot, Albert Postma & Erik Oudman

Moreel redeneren en delinquente gedragingen van mensen met het syndroom van Korsakov

 

Angela van der Putten-Toorenburg, Niki Schoonenboom, Anna-Eva Prick, Roeslan Leontjevas, Tim Vaessen & Sietske Sikkes

De implementatie van de Amsterdam IADL-vragenlijst op de geheugenpolikliniek

 

Casuïstiek

Kimberly Kuiper, Dick Mul & Yvette Dijkxhoorn

Neurocognitieve stoornissen bij een adolescent na diagnose diabetes mellitus op jonge kinderleeftijd: Een casusbeschrijving

 

Instrumentarium

Dilara Öztürk & Carla Ruis

Fotoversie VAT voor ouderen met een migratieachtergrond

 

Boeksignalering

Christien Schilder

Mending broken sleep of broken brains: Blended cognitive behavioral therapy for insomnia following acquired brain injury

 

Boekbespreking

Willem S. Eikelboom

Hersenletsel in Utah

 

NVN-bestuur

NVN Masterthesisprijs 2022 voor Marie-Christine van de Glind

 

NVN-bestuur

NVN Dissertatieprijs 2022 voor Tim van Balkom