Inhoud

 

Susan Zyto & Nienke Jabben

Cognitie bij bipolaire stoornissen: Een update van de literatuur voor de klinische praktijk

 

Annelies Kwast & Eric Blaauw

Het effect van gezichtsemotieherkenning op terugval in alcoholgebruik

 

Elke Arts, Bram Orobio de Castro, Ellen Luteijn, Ben Elsendoorn & Constance T.W.M. Vissers

Trainen in een virtuele wereld: Het verbeteren van het sociaal-emotionele functioneren bij adolescenten met een taalontwikkelingsstoornis

 

Casuïstiek

Paul F.M. de Wit & Roy P.C. Kessels

Beleving van een atypisch verlopende dementie van het type alzheimer: Een casusbeschrijving

 

Boekbesprekingen

Willem S. Eikelboom

Taal in het kwadraat: Kinderen met TOS beter begrijpen

Ga toch weg! Behandeling van ziekte-inzicht bij hersenletsel