Simulatie: wat doen neuropsychologen om het op te sporen?

Johan Vereycken en Guy Vingerhoets bespreken in dit nummer hun onderzoek naar simulatiedetectie: het opsporen van patiënten die cognitieve stoornissen als gevolg van hoofdletsel veinzen of overdrijven. Uit dit onderzoek blijkt dat in eenvijfde van de deskundigenonderzoeken niet wordt stilgestaan bij de mogelijkheid van simulatie, terwijl simulatie wel degelijk vaak voorkomt.

 

Gratis artikel van Sophie van Rijn en Hanna Swaab

Er is nog relatief weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het cognitieve en gedragsfenotype van kinderen met een extra X-chromosoom. Sophie van Rijn en Hanna Swaab hebben deze fenotypes in een representatieve steekproef systematisch in kaart gebracht, gekeken naar verschillen tussen jongens en meisjes en het risico op cognitieve en gedragsproblemen onderzocht. Niet-abonnees lezen dit artikel gratis >>

 

Zeven dilemma's over het gebruik van symptoomvaliditeitstests

In een opiniërend artikel leggen Annet Kingma, Renée Verbeek en Aag Jennekens-Schinkel zeven dilemma's voor over het gebruik van symptoomvaliditeitstests (SVT's). Het gebruik van dit soort tests wordt bij neuropsychologisch onderzoek aangeraden, maar heeft mogelijk ook nadelen. De auteurs van het stuk hopen met het artikel de discussie over SVT's een dienst te bewijzen.

 

Het hele nummer lezen?

Wilt u het volledige nummer van Tijdschrift voor Neuropsychologie lezen? Neem dan een (proef)abonnement. Met een gratis proefabonnement ontvangt u één papieren nummer en krijgt u twee weken toegang tot de laatste twee nummers (online). Lees meer over de abonnementen >>