Lauriane A. Spreij, Sjoerd W. Braaksma, David Sluiter, Floor J.M. Verheul, Anne Visser-Meily en Tanja C.W. Nijboer gaan in hun artikel in op Virtual Reality als potentiële aanvulling op neuropsychodiagnostiek. Het huidige neuropsychologisch onderzoek (NPO), grotendeels bestaande uit pen-en-papiertests, beoogt de specifieke cognitieve (dis)functies van patienten in kaart te brengen. Neuropsychologen wordt vaak gevraagd om uitspraken te doen over het dagelijks functioneren. Virtual Reality (VR) kan hierbij mogelijk als aanvulling fungeren, waarbij VR-simulaties extra informatie verschaffen over het functioneren in een complexe en dynamische, maar nog telkens gecontroleerde omgeving. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van onderzoek waarbij VR-simulaties zijn onderzocht en vergeleken met een NPO bij patienten met hersenletsel.

Han Diesfeldt beschrijft in zijn artikel Numerieke vaardigheden bij een progressieve taalstoornis een patient met de gemengde vorm van primaire progressieve afasie (PPA).

Ben Schmand, Joost Agelink van Rentergem, Nathalie de VentJaap Murre en Hilde Huizenga beschrijven wat ANDI is en wat de mogelijkheden ervan zijn. ANDI is een nieuwe online infrastructuur voor neuropsychologische diagnostiek. ANDI is een initiatief van de Universiteit van Amsterdam en de neuropsychologische onderzoeksgemeenschap in Nederland en België. Het project is in augustus 2013 van start gegaan, gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor  Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

In de rubriek Klassiekers schrijft Paul Eling over Axenfeldt en zijn lijnentest.

Na verschillende boekbesprekingen en -recensies sluit dit nummer af met een In memoriam voor Ed van Zomeren (1940-2016).